ROTTERDAM - Nederlandse huurders zijn positiever over de dienstverlening van woningcorporaties dan vorig jaar. Dit blijkt vrijdag uit de Bewonersscan van USP Marketing Consultancy onder ruim 15.000 huurders. Jaarlijks doen gemiddeld vijftig woningcorporaties mee aan het continue tevredenheidsonderzoek.

Opvallend is dat de kleinere corporaties, die maximaal 5000 woningen in beheer hebben, het beter doen dan de grote. Zij scoren op bijna alle aspecten van het onderzoek het rapportcijfer zeven.

Over de hele linie is de klachtenafhandeling verbeterd. De informatievoorziening daarentegen is voor de meeste corporaties nog een verbeterpunt.