DEN HAAG - Het CDA vreest voor de budgetten van sociale werkplaatsen. Het plan van staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken) om gelden voor het wegwerken van de wachtlijsten voor de sociale werkvoorziening in de algemene pot van het gemeentefonds te storten, is Tweede Kamerlid Liesbeth Spies van het CDA in het verkeerde keelgat geschoten.

Zij zei donderdag dat ze daarom een debat met Aboutaleb heeft aangevraagd.

Spies ziet in het plan van de PvdA-bewindsman een voorbode hoe hij gemeenten financiële ruimte wil geven om meer mensen aan het werk te helpen.

In het regeerakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie staat ook dat zo veel mogelijk "schotten worden weggenomen tussen de diverse budgetten voor re-integratie en participatie".

Maar Spies waarschuwt dat zorgvuldig met de budgetten van sociale werkplaatsen moet worden omgegaan.

Gemeentebudget

Volgens het CDA moet Aboutaleb "niet voor de muziek uitlopen" met de ontschotting van gemeentebudgetten door niet eerst met de Kamer te overleggen.

Bovendien wijst zij erop dat al jaren wordt gesproken over modernisering van de sociale werkplaatsen om de wachtlijsten weg te werken en dat de Kamer daar dit jaar nog een besluit over wil nemen.

Bijna anderhalf jaar geleden zaten 15.375 gehandicapten te wachten op een plek in de sociale werkvoorziening, tegen 13.030 een jaar eerder. Eind 2005 waren bijna 100.000 mensen aan de slag via de sociale werkplaatsen.

Gehandicapten

Het idee van de vorige staatssecretaris Henk van Hoof (Sociale Zaken) was om zoveel mogelijk gehandicapten van de beschermde werkplekken te laten doorstromen naar een 'normale' baan met begeleiding.

Maar volgens Spies blijft er altijd een groep, zoals mensen met het syndroom van Down, die nooit in staat zal zijn om een plek op de reguliere arbeidsmarkt te vinden.

In totaal wordt voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW) momenteel circa 2 miljard euro uitgetrokken. Om de wachtlijsten voor de werkplaatsen weg te werken had de Kamer vorig jaar via amendementen afgedwongen om twee keer 25 miljoen euro toe te voegen aan het WSW-budget.

Volgens het CDA-Kamerlid kan Aboutaleb dat geld niet zomaar in de algemene gemeentepot storten.