Hoewel er grote vooruitgang is geboekt in de strijd tegen discriminatie op het werk, is iemands geslacht, ras en geloof nog altijd bepalend voor de manier waarop hij op zijn werk wordt behandeld. Vooral vrouwen krijgen te maken met discriminatie op het werk.

Gehandicapten, homoseksuelen en mensen met een aids-besmetting worden op andere, subtielere manieren gediscrimineerd dan voorheen. Dat staat in een donderdag verschenen rapport van de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties, de ILO.

"Het is frappant om te zien hoe overal in de wereld, onafhankelijk van hoe rijk of arm een land is of welk politiek systeem het heeft, discriminatie voorkomt", zegt de auteur van het rapport, Manuela Tomei. "Discrimineren is mensen eigen, maar kan toch niet langer worden geaccepteerd door de samenleving", stelt ze.

Verdienen minder

Overal in de wereld doen steeds meer vrouwen betaald werk en overal verdienen ze nog steeds minder dan mannen, zo staat in het rapport. Het zogenoemde glazen plafond verhindert dat vrouwen topfuncties krijgen en in parlementen en landsbesturen zijn ze nog altijd sterk ondervertegenwoordigd.

Wereldwijd

In Aziatische landen verdienden vrouwen in fabrieken in 2004 minstens 30 procent minder dan hun mannelijke collega's en in de meeste Europese landen, waaronder Nederland, is het niet veel beter. Daar krijgen fabrieksarbeidsters gemiddeld nog geen 80 procent van het loon van mannen. In Bahrein worden vrouwen het ergst onderbetaald en Zweden en Australië komen het beste uit de bus.

Hoewel ze dit in veel landen niet mogen, vragen werkgevers nog altijd vaak aan vrouwelijke sollicitanten of ze een kinderwens hebben. Discriminatie is weliswaar steeds vaker bij wet verboden, maar werkgevers vinden steeds subtielere manieren om mensen te discrimineren op basis van hun huidskleur of afkomst, schrijft Tomei. De eis 'representatief uiterlijk' in een personeelsadvertentie staat dan bijvoorbeeld voor blank of lang.

Handicaps

In het rapport staat ook dat er slechts kleine maatregelen nodig hoeven te zijn om bijvoorbeeld blinde of dove mensen te kunnen laten meedraaien in bedrijven: denk aan een braille-toetsenbord of het aanleren van de meest basale gebaren uit de gebarentaal.

Gescreend

Volgens Tomi geldt discriminatie van homoseksuele mannen en vrouwen in veel landen pas sinds kort als onacceptabel en in meer dan 75 landen is homoseksualiteit zelfs nog verboden. Ook komt het heel veel voor dat sollicitanten aan een aidstest worden onderworpen, soms zonder dat ze dat zelf weten. En steeds vaker worden sollicitanten gescreend op erfelijke ziektes, zo staat in het rapport.

Protocol

In 1951 stelde de ILO een protocol op dat gelijke beloning van mannen en vrouwen voorschrijft. Destijds gold dat protocol als zeer vergaand, maar inmiddels hebben 163 van de 180 bij de organisatie aangesloten landen het ondertekend. De meeste weigeraars zijn Arabische landen. Thailand en Singapore behoren tot de landen die een in 1958 gesloten akkoord dat alle vormen van discriminatie op het werk verbiedt niet hebben geratificeerd. De Verenigde Staten hebben het protocol noch het akkoord ondertekend.