DEN HAAG - De stijging van het aantal stroomstoringen in Nederland kan voor een deel worden toegeschreven aan het verouderde elektriciteitsnet. Dat net is de komende tien jaar aan vervanging toe. Dit heeft hoogleraar J. Smit van de TU Delft gezegd in NRC Handelsblad van zaterdag.

Smit, onder meer adviseur van de grote elektriciteitsbedrijven, baseert zich op internationale cijfers waaruit blijkt dat de gemiddelde levensduur van elektriciteitsnetten dertig jaar is. Volgens hem is 10 procent van de Nederlandse netten die leeftijd gepasseerd en bereikt de komende tien jaar nog eens 40 procent die leeftijd.

Vervanging van de netten

Het probleem is volgens de hoogleraar betrekkelijk goedkoop op te lossen door alleen de zwakke delen in de netten te vervangen, maar de aanvangsinvesteringen daarvoor zijn wel hoog. De bedrijven hebben daarvoor geen geld en dat betekent volgens dat de stroom veel vaker zal gaan uitvallen.

Ook EnergieNed, de overkoepelende organisatie van de stroomdistributiebedrijven, ziet de noodzaak in van een gedeeltelijke vervanging van de netten in de komende jaren. De organisatie, die over 2001 een stijging van het aantal storingen met 15 procent registreerde, gaat echter uit van een langere levensduur, van veertig tot zeventig jaar.

Betrouwbaarheid

Hoogleraar Smit verklaarde verder dat vrijwel alle stroombedrijven monteurs hebben die niet voldoende zijn toegerust om storingen te verhelpen. NRC Handelsblad meldde eerder dat de stroomvoorziening door Eneco gevaar loopt doordat monteurs storingen niet afdoende kunnen oplossen. Eneco heeft dit tegengesproken. Een en ander heeft er wel toe geleid dat de DTe, de toezichthouder voor de energiesector, de betrouwbaarheid van de elektriciteitslevering gaat onderzoeken.