AMSTERDAM - De ouderenbond Anbo sluit zich mogelijk aan bij de vakcentrale FNV. Een projectgroep gaat de samenwerking onderzoeken, zo hebben beide organisaties woensdag in Amsterdam laten weten. Aansluiting van de Anbo als nieuwe FNV-bond kan op zijn vroegst in januari een feit zijn.

"De FNV groeit als geheel en dat vergroot op allerlei terreinen onze slagkracht", stelde FNV-bestuurder Leo Hartveld vast. Volgens hem komt er bij de bonden ook ruimte vrij om jongeren en allochtonen te werven. De Anbo richt zich immers al op activiteiten en informatie voor ouderen.

Stem

Beide partijen denken dat samenwerking goed is voor de belangenbehartiging van (vroeg)gepensioneerden. De Anbo, die 180.000 leden heeft, denkt dat door de aansluiting de stem van ouderen meer zal doorklinken.

"Grote winst is dat wij meer invloed krijgen in de belangrijke adviesraden, zoals de Stichting van de Arbeid en een zetel in de Sociaal-Economische Raad", zei voorzitter Aldert Hazenberg.

Ervaringen

De plannen stammen van eind vorig jaar, toen de ouderenbonden en de vakcentrale goede ervaringen opdeden met gezamenlijke acties rond de no-claim, het AOW-gat en ouderenhuisvesting.

Zij zagen toen dat het werk van beide voor gepensioneerden elkaar deels overlapt en deels aanvult. Dat leidde tot verkennende gesprekken. De komende maanden gaan werkgroepen de praktische, juridische en organisatorische zaken uitwerken.

Overlap

Zo worden de komende tijd ook de mogelijkheden van een dubbellidmaatschap onderzocht. Nu bestaat er nog weinig overlap tussen de leden van de FNV en de Anbo.

Wanneer de ouderenbond zich bij de FNV aansluit, zal de achterban van de vakcentrale dan ook groeien van circa 1,2 miljoen naar ongeveer 1,4 miljoen leden. De Anbo wordt dan in omvang de derde bond.