AMSTERDAM - Nederlanders gaven in 2005 ten opzichte van 2003 minder geld aan maatschappelijke en goede doelen. Dat blijkt uit het woensdag gepresenteerde boek 'Geven in Nederland' tijdens het symposium 'Elkaar versterken: filantropie in de verzorgingsstaat'.

De zesde editie van de tweejaarlijkse uitgave van 'Geven in Nederland' bevat cijfers over het geefgedrag van huishoudens, bedrijven, fondsen, goede-doelen-loterijen en vrijwilligerswerk. Ook wordt er dieper ingegaan op het geefgedrag van allochtonen, serviceclubs en het publieksvertrouwen na de tsunami.

Uit het onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam blijkt dat in 2005 Nederland bijna 4,4 miljard euro heeft gegeven aan liefdadigheidsdoelen. In 2003 gaven we nog ruim 4,9 miljard euro. Vooral bedrijven hebben minder bijgedragen met giften of sponsoringen: in 2003 schonken zij 2,27 miljard euro, in 2005 1,51 miljard.

Kerk

Het meeste geld werd gegeven aan het doel kerk en levensbeschouwing (18 procent), vooral populair bij huishoudens. Internationale hulp staat met 17 procent op de tweede plek. Sport en recreatie volgt met 16 procent. Dit doel ontvangt vooral veel geld van bedrijven. Cultuur (7 procent) en onderwijs en onderzoek (6 procent) ontvingen in 2005 de minste giften.

Wat betreft vrijwilligerswerk is een stabilisatie op te merken van het aantal vrijwilligers. 42 Procent van de bevolking verrichtte in 2006 minstens eenmaal onbetaald werk. In 2004 was dit 41 procent, in 2003 nog 46 procent. De meeste vrijwilligers zijn te vinden bij kerken en sportverenigingen.

Geefpubliek

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat de tsunami in 2004 een 'nieuw geefpubliek' genereerde. Van alle tsunami-giften was 40 procent afkomstig van deze nieuwe gevers. Een gedeelte van het publiek dat bij de tsunami-actie voor het eerst gaf (43 procent), geeft een jaar later nog steeds geld aan internationale hulp of maatschappelijke en sociale doelen. Van het oude geefpubliek, dat voor de tsunami al geld schonk, gaf 76 procent een schenking.

Het vertrouwen van de mensen in de besteding van tsunami-gelden is gedaald. Begin 2005 had 70 procent van de respondenten vertrouwen in goede besteding, nu is dat bijna 50 procent. Wel is het zo dat het vertrouwen in goede doelen in het algemeen de afgelopen twee jaar van 30 naar 40 procent is gestegen.