ZOETERMEER - Het overleg tussen vakbonden en werkgevers over een nieuwe CAO voor de kinderopvang is stukgelopen. De FNV-bond Abvakabo vindt dat het eindbod van de werkgevers niet aan de minimumeisen voldoet, aldus onderhandelaar J. Dieten vrijdag.

De bond overlegt daarover de komende tijd met de leden. Als die het bod afwijzen, komen er nieuwe onderhandelingen. De Abvakabo is de grootste vakbond onder de kinderleidsters, met 11.000 leden onder de 30.000 werknemers in de kindercentra.

De werkgevers, verenigd in de MO-Groep boden 2,5 procent loonsverhoging voor een jaar. "Maar daar gaat 1,35 procent af voor een hogere pensioenpremie", aldus Dieten. "Bovendien zijn we ontevreden over de halfzachte overgangsregeling voor de nieuwe salarisstructuur. Er heerst een kruideniersmentaliteit onder de werkgevers."

Onderhandelaar Dieten rekent vooralsnog niet op een herhaling van de stakingen in de kindercentra eind 2001 en begin 2002.