DEN HAAG - De Koninklijke/Shell Groep heeft vorig jaar een winst behaald van 9,2 miljarddollar. Dat heeft het olieconcern donderdag bekendgemaakt. De winst valt 23procent lager uit in vergelijking met een jaar eerder. De omzet steeg,vooral door overnames, 33 procent tot 179,4 miljard dollar.

Aandeel Shell zeer koopwaardig, jaarcijfers goed (video)

Het resultaat,op basis van geschatte actuele kosten en exclusief bijzondere kosten, werdin het vierde kwartaal gestuwd door hogere olie- en gasprijzen.

Winst

Over delaatste drie maanden van 2002 deed het olieconcern het met een winst van,78 miljard dollar beter dan analisten gemiddeld hadden verwacht.

De winststeeg in het vierde kwartaal met 46 procent. Marges Bij de divisieolieproducten viel de winst vorig jaar met 47 procent sterk terug tot 1,8miljard euro. Zo bedroeg in Rotterdam de raffinagemarge gemiddeld 85dollarcent tegenover 1,80 dollar in 2001.

Voor Shell is het goede nieuws datde marges in het laatste kwartaal weer beter werden. In het begin van 2002lagen de raffinagemarges nog op een historisch dieptepunt. In oktober voeldehet concern bovendien de gevolgen van de stakingen van havenarbeiders aan dewestkust van de VS, net op het moment dat de marges aantrokken.

Shellverlengt de doelstelling van 3 procent kostenbesparing op jaarbasis tot. In 2002 wist het concern al 600 miljoen dollar te besparen in plaatsvan de begrote 500 miljoen dollar. De algemene strategie en doelstellingenblijven onveranderd. Volgens Shell is de economische situatie op dit momentte onzeker voor het uitspreken van een duidelijke verwachting voor 2003.