BRUSSEL - De Europese Commissie waarschuwt Nederland voor een verslechtering van de begrotingssituatie. Juist nu het economisch beter gaat in Nederland, mag het kabinet volgens Brussel het begrotingstekort niet laten oplopen.

De waarschuwing staat in het jaarrapport over de eurozone van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Eurolanden die hun doelen voor de middellange termijn hebben gehaald, lopen het risico van een "procyclische situatie in 2007, met name in Nederland waar een aanzienlijke verslechtering dit jaar wordt verwacht ook al zijn de economische vooruitzichten goed".

De Commissie gaf dit voorjaar al een vergelijkbare waarschuwing af. Minister Wouter Bos (Financiën) stelde zijn collega's uit landen met de euro toen gerust door te stellen dat het regeringsdoel om een begrotingsoverschot van 1 procent te halen in 2011 nog steeds haalbaar is.