UTRECHT - De scholingsmogelijkheden voor docenten in het middelbaar onderwijs zijn er de laatste jaren op achteruitgegaan. Per personeelslid werd in 2005 20 procent minder uitgegeven dan in 1999.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt het "schandalig dat de scholingsmogelijkheden voor onderwijspersoneel zo onder druk staan", zoals bestuurslid Martin Knoop het uitdrukt. De AOb baseert zich op een rapport van het ministerie van OCW over ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt.

Het gemiddelde bedrag voor scholing per school is fors gestegen. Als voor de toename van het aantal leraren wordt gecorrigeerd, dan is er in het primair onderwijs sprake van een verdubbeling.

De AOb wil dat de daling van de trend in het voortgezet onderwijs wordt omgebogen. De bond wijst er op dat in het bedrijfsleven bijna twee keer zo veel per werknemer aan scholing wordt uitgegeven. De AOb vreest dat werkgevers scholing zullen schrappen om aan de strengere normen voor onderwijstijd voor leerlingen te kunnen voldoen.