BRUSSEL - De PvdA in het Europees Parlement wil dat de EU-lidstaten de eisen voor biobrandstof zo snel mogelijk opkrikken. Het percentage plantaardige olie dat van de diesel biodiesel maakt, moet per direct naar 5 procent.

De EU streeft naar 5,75 procent per 2010. In Nederland geldt nu 2 procent. Maar volgens PvdA-europarlementariër Dorette Corbey moeten de EU-landen de eisen verhogen, zodat de markt aantrekkelijker wordt voor producenten.

Nu wordt de markt nog overspoeld door Amerikaanse biodiesel, die dankzij overheidssubsidies een stuk goedkoper is dan de Europese biodiesel. Het CDA riep daarom woensdag op importheffingen in te stellen op de Amerikaanse diesel. Maar Corbey wil juist de markt zo uitbreiden dat er vanzelf vraag komt naar de nu nog duurdere Europese diesel.