AMSTERDAM - In veel bedrijven is de kwaliteit van het management onder de maat. Die conclusie trekt de FNV uit het onderzoek "De baas de baas" dat de vakcentrale heeft gehouden onder een kleine 3000 werknemers.

Volgens zes op de tien ondervraagden hebben leidinggevenden moeite met het organiseren van gestructureerd werkoverleg. Ruim de helft geeft aan dat geen functioneringsgesprekken worden gevoerd.

Bijna een op de vijf heeft een problematische relatie met zijn directe baas. Volgens ruim de helft moeten managers zich met te veel zaken bezig houden.

Leiding geven is een vak, aldus de vakcentrale. Toch hebben de meeste managers geen specifieke opleiding genoten. De vakcentrale pleit dan ook voor goede, op de praktijk gerichte opleidingen.

Volgens het onderzoek is werkdruk het grootste knelpunt op het werk. De helft van de ondervraagden vindt dat de chef de werkdruk niet goed aanpakt. Volgens vier op de tien verdeelt de chef het werk niet goed over iedereen.

Omgaan met kritiek is volgens 55 procent moeilijk voor leidinggevenden. Bijna zes op de tien hebben behoefte aan een vertrouwenspersoon voor klachten over de baas.