DEN HAAG - Nederland is een van de meest aantrekkelijke landen voor buitenlandse investeerders en het op twee na belangrijkste land voor buitenlandse investeringen door Amerikaanse bedrijven. Om deze koppositie niet kwijt te raken, moet wel een extra aantal maatregelen worden genomen, stelde de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland (AmCham) woensdag.

Nederland heeft de afgelopen jaren veel gedaan om het investeringsklimaat aantrekkelijker te maken, zo werd duidelijk bij de presentatie van de Prioriteitenagenda voor buitenlandse investeerders 2007.

Groei

De Nederlandse economie groeit gemiddeld sterker dan die van de eurozone en Nederland is geklommen op de lijst van meest innovatieve en concurrende landen ter wereld. Ook zijn de laatste jaren steeds meer langdurig werklozen aan een baan geholpen en worden oudere werknemers gestimuleerd langer door te werken. De AmCham is dan ook van mening dat de ingezette koers moet worden aangehouden.

Daar staat tegenover dat een aantal zaken veranderd moet worden. Vooral het ontslagrecht is een van de grootste obstakels voor buitenlandse investeerders. De regels rond het ontslag van werknemers moeten worden versoepeld en vereenvoudigd zodat de arbeidsmarkt flexibeler wordt. Ontslagpremies kunnen worden teruggeïnvesteerd in het eigen bedrijf, bijvoorbeeld in de vorm van scholing van werknemers.

Onderwijs

Het onderwijs in Nederland zou beter moeten worden afgestemd op de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven moet meer stageplaatsen bieden aan leerlingen uit het middelbare en lagere beroepsonderwijs. Volgens de AmCham kan zo schooluitval zonder diploma worden tegengegaan.

Verder zou het aanzien en de kwaliteit van het leraarschap moeten worden verbeterd. Dit kan onder meer worden gedaan door de salarissen flink te verhogen en studieschulden van startende leraren kwijt te schelden.

Onderzoek

De AmCham vindt dat vooral meer investeringen nodig zijn in onderzoek en ontwikkeling. Er moeten meer onderzoekers en wetenschappers uit het buitenland naar Nederland worden gehaald. De organisatie stelt daarom voor het immigratiebeleid af te stemmen op economische behoeften in plaats van familiehereniging.

Als Nederland zijn leidende positie als distributiecentrum wil vasthouden, zal het ook de infrastructurele problemen moeten aanpakken. Volgens de AmCham heeft de transportsector veel last van de toenemende drukte op de wegen. De AmCham pleit voor een vervroegde invoering van het rekeningrijden.

Belasting

De Amerikanen zijn ook voor een nieuw belastingstelsel. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een verlaging van de inkomstenbelasting tot ongeveer 34 procent voor de meeste mensen. Dit zou werknemers stimuleren harder en langer te werken. De kosten hiervoor kunnen worden opgevangen door de btw te verhogen.

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) kon zich in de meerderheid van de voorstellen vinden. In een speech zei de bewindsvrouw dat haar doelstellingen overeenkomen met die van de AmCham.

Ze onderstreepte daarbij het belang van tolerantie in de samenleving als belangrijke aanjager van de economische groei. Nederland moet volgens haar dan ook alles doen om Nederland aantrekkelijk te maken voor kenniswerkers uit het buitenland.