AMSTERDAM - Het reïntegratietraject voor arbeidsongeschikten en werklozen lijkt zijnvruchten af te werpen. Van de 66.000 personen die in de periode tussen januari en april 2002 aan dit traject zijn begonnen, hebben er inmiddels meer dan.500 een betaalde baan gevonden. Dat komt neer op 27 procent, terwijl ditpercentage in het vorige kwartaal nog slechts 21 bedroeg. Dit blijkt uitcijfers die de uitkeringsinstelling UWV afgelopen woensdag presenteerde.

Van de 17.500 gereïntegreerde personen zaten er 12.000 in de WAO en waren er.000 werkloos. De reïntegratiebedrijven hebben 15.000 reïntegratietrajectenzonder resultaat moeten beëindigen, terwijl er nog bijna 33.000 trajectenlopen.

Overigens blijken sommige reïntegratiebedrijven succesvoller te zijn danandere. Zo hielp Randstad Rentree 37 procent van zijn cliënten aan een baan,terwijl Argonaut en Kliq een score van respectievelijk 25,7 procent en 22,7procent behaalden.