VOORBURG - Ongeveer 241.000 mensen zijn niet verzekerd tegen ziektekosten. Dat is 1,5 procent van de Nederlandse bevolking.

Onder hen zijn relatief veel allochtonen, zo blijkt uit cijfers, die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag heeft gepubliceerd.

Ook blijken veel gezinnen met kinderen niet verzekerd tegen ziektekosten, aldus het CBS. Het aandeel onverzekerden onder mensen met een uitkering is daarentegen betrekkelijk laag.

Nauwkeurig

Vorig jaar juli werd het aantal onverzekerden nog geschat op 182.000. Nu is een nauwkeurigere methode gebruikt om het aantal vast te stellen en valt het aanmerkelijk hoger uit.

Daarnaast zijn er volgens minister Ab Klink (Volksgezondheid) 240.000 wanbetalers. Zij hebben langer dan een half jaar hun zorgpremie niet betaald en dreigen daardoor ook onverzekerd te raken.

Ombudsman

Volgens Stichting De Ombudsman blijkt uit hulpvragen dat de meeste onverzekerden geen geld hebben voor een zorgverzekeringen. De stichting wil een waarborgfonds waaruit zorg aan onverzekerden kan worden betaald.

Klink heeft al laten weten hier niet voor te voelen. Verder zou Stichting De Ombudsman graag zien dat de zorgtoeslag rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaat, om het aantal wanbetalers terug te dringen.

Allochtonen

Van de allochtonen in Nederland is ruim 4 procent niet verzekerd, tegen krap 1 procent van de autochtonen. Vooral allochtonen uit andere landen dan Turkije, Marokko, Suriname, de Antillen en Aruba zijn onverzekerd, aldus het CBS.

Volgens CDA'er Pieter Omtzigt gaat het vaak om vluchtelingen die niet weten dat ze zich moeten verzekeren, zodra ze een officiële status hebben om in Nederland te blijven. Dat kan Klink volgens hem oplossen door te zorgen dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die mensen op tijd informeert.

Kinderen

Onder de niet-verzekerden zijn 40.000 kinderen. Zij komen vooral uit gezinnen waar ook de ouders geen verzekering hebben.

Omtzigt wijst erop dat kinderen gratis verzekerd zijn en daarom moet Klink zorgen dat toegang tot de zorg voor hen gegarandeerd is.

Risico

Ongeveer de helft van de mensen zonder verzekering is tussen 20 en 40 jaar. Volgens PvdA-Kamerlid Eelke van der Veen gaat het om calculerende burgers die het risico nemen zich niet te verzekeren.

Klink moet hen harder aanpakken omdat zij de solidariteit van het zorgstelsel ondermijnen, vindt de PvdA'er. Een woordvoerder van Klink wijst erop dat het aantal onverzekerden niet hoger ligt dan voor de invoering van het nieuwe zorgstelsel.

Nu blijkt dat door gerichte voorlichting het aantal onverzekerden onder uitkeringstrekkers laag is, zou het ook zin kunnen hebben de pijlen te richten op de groep van 65.000 westerse allochtonen die geen zorgverzekering hebben.