AMSTERDAM - De meeste jonge werkenden zijn positief over hun kansen op de arbeidsmarkt. Bijna driekwart van de werknemers tussen de 18 en 35 jaar denkt over tien jaar een vast contract te hebben.

Obstakels die zij op hun carrièrepad vrezen zijn een hogere werkdruk, reorganisaties en wisselende werktijden. Maar ondanks dat hebben ruim acht op de tien er wel vertrouwen in dat ze zichzelf gaan redden.

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek dat FNV Jong vorige maand onder 539 werkende jongeren heeft laten verrichten om de Dag van de Arbeid te vieren. De meeste jongeren weten dat 1 mei de Dag van Arbeid is, maar een op de tien heeft geen idee en 5 procent denkt dat deze dag Secretaressedag is.

Plezier

Circa driekwart van de ondervraagden vindt de zorg voor familie en vrienden, een relatie en vrienden belangrijker dan werk. Plezier in het werk prijkt bij 46 procent bovenaan in de carrière.

De ontwikkelingsmogelijkheden volgen met 14 procent op afstand als tweede reden om een baan te waarderen. Een goed salaris is voor een op de tien het belangrijkste en een vast contract voor 8 procent.

Verdeeld

Jongeren reageren verdeeld op de vraag of het moeilijker wordt om een baan te vinden. Meer dan een kwart is het hiermee eens, terwijl ruim een op de vier denkt dat dit niet het geval zal zijn en de rest weet het niet.

Bijna twee derde stelt bijscholing of een aanvullende opleiding nodig te hebben voor succes op de arbeidsmarkt. Door 45 procent wordt ook gewezen op het belang van een goed netwerk en door 43 procent op veel (verschillende) werkervaring.

Flexwerk

De ondervraagden steggelen ook over de toename van flexwerk. Zo denkt 17 procent dat er over tien jaar geen of minder vast werk te krijgen is.

Daarbij vreest 15 procent dat er door de toename van flexibele contracten minder zekerheid zal zijn over inkomen, terwijl een vijfde er juist meer mogelijkheden inziet om de tijd zelf in te delen.

Contract

Van de jongeren verwacht 14 procent over tien jaar een flexwerker te zijn met een tijdelijk contract, via een uitzend- of detacheringsbureau of als freelancer. Een op de tien denkt dan eigen baas te zijn.

Verder neemt volgens twee op de vijf het thuiswerken toe. En dat stijgt tot een meerderheid van 61 procent als de 29 procent die stelt dat hun baan niet geschikt is om thuis aan de slag te gaan, niet wordt meegeteld.

Zorg

De helft van de jongeren verwacht over tien jaar "voornamelijk aan het werk te zijn". Ruim een derde denkt zorg met werk te gaan combineren. Slechts 1 procent zegt zich alleen met zorgtaken te zullen bezighouden en noemt zich fulltime huisvader of -moeder.