DEN HAAG - De Arbeidsinspectie gaat komende zomer kermissen extra controleren op illegale arbeid. Tot nu toe zijn de circa 850 exploitanten van kermisattracties beperkt gecontroleerd. Tot eind oktober gaan ongeveer vijftig controleurs van de Arbeidsinspectie samen met de vreemdelingenpolitie uitgebreid spitten.

Dat heeft de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken dinsdag aangekondigd. Bij vijftien gerichte controles vorig jaar in Limburg stuitten de inspecteurs negen keer op illegale arbeid bij kermissen. Daarom worden er dit jaar uitgebreidere controles uitgevoerd in deze branche.

De komende maanden gaat de Arbeidsinspectie gericht, vaak aan de hand van tips, te werk. Volgens de dienst is het risico op inzet van illegale werknemers bij kermissen vooral groot, omdat veel ongeschoold en zwaar werk in piekperiodes gedaan moet worden.

Opbouw

Daarbij gaat het onder meer om de opbouw en afbraak van kermissen. Werkgevers die vreemdelingen zonder de benodigde werkvergunningen laten werken, kunnen per illegale kracht een boete verwachten van 8000 euro. Als de werkgever een tweede keer de fout ingaat, bedraagt de boete per illegale werknemer 12.000 euro.

Illegale arbeid moet volgens de Arbeidsinspectie worden bestreden om oneerlijke concurrentie te voorkomen ten opzichte van werkgevers die zich wel aan de regels houden. Bovendien bestaat het gevaar van verdringing, waardoor legale werknemers werkloos raken of blijvend een beroep moeten doen op een uitkering.