DEN HAAG - Steeds meer Polen starten een eigen bedrijf in Nederland. Vorig jaar waren er 3350 Poolse startende ondernemers. Ten opzichte van het jaar daarvoor was dat een stijging met 30 procent.

In 2003 waren er slechts 190 startende Polen. Dat blijkt uit het Startersprofiel 2006 van de Kamer van Koophandel dat dinsdag werd gepubliceerd.

De Polen vormen sinds 2005 de grootste groep allochtone startende ondernemers. Vorig jaar vormde deze groep 20 procent van alle starters met een buitenlandse achtergrond. De meeste Polen beginnen een bouwbedrijf.

Vrouw

In totaal begonnen vorig jaar 90.000 allochtone en autochtone personen een nieuw bedrijf. Dat is 12 procent meer dan in 2005. Bijna een op de drie starters is een vrouw. En de gemiddelde leeftijd van zo'n startende ondernemer was vorig jaar 37 jaar.

Niet alleen Polen begonnen in de bouw. In totaal werden er vorig jaar ongeveer 16.000 bouwbedrijven opgezet, een stijging met meer dan een derde ten opzichte van het voorgaande jaar. Veel mensen beginnen een klussenbedrijf.

Financiële hoek

In de financiële hoek nam het aantal starters met een kwart af. Vorig jaar begonnen zeshonderd mensen een eigen bedrijf in deze sector. In de horeca bleef het aantal gelijk op 3200.