BRUSSEL - Het consumenten- en producentenvertrouwen in de Europese Unie is in april op een hoog niveau blijven staan. De indicatoren bleven vrij stabiel, met een lichte daling van 0,2 procentpunt. Het vertrouwen is even hoog als tijdens de economische piek eind 2000.

De Europese Commissie heeft dat maandag bekendgemaakt op basis van maandelijkse enquêtes in de EU-landen.

Van de grote EU-landen zag Duitsland en Polen het vertrouwen klimmen. De verwachtingen in Spanje, Italië en Groot-Brittannië zijn in april echter getemperd. In Frankrijk bleef het stabiel.

Nederland doet volgens het onderzoek mee met het EU-gemiddelde, door een lichte daling op hoog niveau.