DEN HAAG - Het kabinet neemt structurele maatregelen om de financiële tegenvallers weg te werken. Minister Wouter Bos (Financiën) stelde vrijdag na afloop van de ministerraad dat er bewust niet is gekozen voor incidenteel ingrijpen.

Om die reden kunnen de ministers de noodzakelijke bezuinigingen over een langere tijd uitsmeren. Desondanks blijft volgens hem de doelstelling overeind dat de begroting een overschot van 1 procent heeft in 2011.

"Hier staat een tevreden minister van Financiën", stelde Bos. Dit jaar is er nog wel sprake van een tekort, volgens Bos tussen de -0,5 en -1 procent.

De financiële tegenvallers liepen de afgelopen tijd op tot ruim 2 miljard euro. Als er niet ingegrepen zou worden, zou er zelfs 3,5 miljard aan tegevallers zijn.

Ingewijden gaven vrijdag aan dat gebleken is dat het vorige kabinet in zijn laatste dagen minder goed op de schatkist heeft gelet dan gedacht.

Commitment

Bos benadrukte dat hij nu het "commitment" heeft gekregen van alle ministers dat de tekorten worden weggewerkt. Daarnaast blijven geplande extra investeringen in onder meer het milieu volgens Bos buiten schot. Het kabinet levert in zijn ogen met de bezuinigingsoperatie "per saldo een grotere prestatie" dan al bij de kabinetsformatie gedacht. Toen werd nog uitgegaan van een tekort van 800 miljoen euro.

"Ondanks de verslechterde startpositie houdt het kabinet zijn doelstellingen overeind", gaf Bos tegengas aan coalitiepartijen CDA en ChristenUnie. Zij waarschuwden Bos eerder deze week dat hij te veel achterover leek te leunen waardoor waarschijnlijk niet aan de harde financiële afspraken uit het regeerakkoord zou worden voldaan.