DEN HAAG - ABN Amro moet worden opgesplitst en in delen worden verkocht. Een voorstel daartoe van de activistische aandeelhouder TCI werd donderdag door de aandeelhouders van het bankconcern aangenomen tijdens een jaarvergadering.

De beleggers zijn niet blij met de dam die ABN Amro opwerpt voor alternatieve biedingen op de bank. Het voorstel werd aangenomen met bijna 68 procent van de stemmen. Vier van de vijf voorstellen kwamen er ruim doorheen.

Kritiek

Daarmee werd duidelijk dat de Britse durfinvesteerder The Children's Investment Fund (TCI) sinds februari onder aandeelhouders veel steun heeft verworven. TCI zegt 3 procent van de aandelen te bezitten. Begin dit jaar uitte TCI forse kritiek op het bestuur van ABN Amro en pleitte sindsdien voor een opdeling.

Opmerkelijk

Peter Paul de Vries, voorman van de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) noemde de uitkomst 'opmerkelijk'. Wel nuanceerde hij de gevolgen voor het zittende bestuur. "De stemming is adviserend. ABN Amro kan dit naast zich neerleggen. Wel wordt de druk op de bank verhoogd om andere partijen naast Barclays grotere kansen te geven op een geslaagde overname", aldus de voorzitter.

Naast Barclays heeft ook een consortium van Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis en Banco Santander interesse.

Dam

Tijdens de ruim ruim zes uur durende jaarvergadering drongen de aandeelhouders er bij ABN Amro op aan dat de voorgenomen verkoop van de Amerikaanse LaSalle Bank aan hen wordt voorgelegd.

De afzonderlijke verkoop ervan werpt een dam op voor andere geïnteresseerden in de bank, die mogelijk een hogere prijs willen betalen, zo vinden zij. Het is hen ook een doorn in het oog dat ABN Amro aan het consortium beperkende voorwaarden oplegt als het gaat om een boekenonderzoek.

LaSalle

ABN Amro wil graag fuseren met Barclays, maar het bestuur vreest dat het trio zijn slag slaat. Zij bereiden een alternatief bod voor. Als dat lukt, wordt de bank opgedeeld. Deze week liet ABN Amro weten dat de Amerikaanse dochter LaSalle Bank, waarop RBS zijn oog heeft laten vallen, reeds heeft verkocht voor 21 miljard dollar aan Bank of America. Hiermee hoopt de bank het trio uit elkaar te spelen.

Gelijke kansen

ABN Amro benadrukte donderdag dat andere bieders naast Barclays uitsluitend een bod kunnen uitbrengen op LaSalle enerzijds en de rest van de bank anderzijds. "Dit frustreert het biedingsproces", zei een aandeelhouder namens enkele grote Nederlandse beleggers. We willen dat u alle partijen gelijke kansen geeft om een volledig bod uit te brengen. U moet de verkoop van LaSalle aan ons voorleggen", aldus de aandeelhouder.

Truc

De spreker kreeg bijval van verschillende hoeken van de zaal, onder meer van de VEB. Voorman De Vries wond zich enorm op over wat in zijn ogen een ordinaire truc is van ABN Amro. Hem werd meerdere keren het spreken verhinderd. Even leek het grimmig te worden, toen de voorman in een poging het woord te krijgen het podium voor de bestuurders en commissarissen betrad. Hij werd door beveiligingspersoneel terug naar zijn stoel gedirigeerd.

De top van ABN Amro bezweek echter niet onder de druk. Volgens bestuursvoorzitter Rijkman Groenink is zijn bank juridisch niet verplicht om toestemming te vragen voor de transactie. Bovendien zijn aandeelhouders gebaat bij de gang van zaken, vindt hij.

"Andere partijen hebben nog ruim de tijd om een tegenbod te doen op LaSalle. Ik nodig iedereen dan ook uit om dat te doen", aldus de topman. Hij wees erop dat ook RBS het vrijstaat een gooi te doen naar de dochter.

Wereldprijs

Groenink vond dat hij met LaSalle Bank voortvarend te werk is gegaan. Volgens hem is er sprake van een wereldprijs' voor de Amerikaanse dochter. "We zijn in vier dagen tot overeenstemming gekomen met Bank of America", aldus de topman, die zich liet ontvallen Barclays niet op de hoogte te hebben gesteld van die aanstaande transactie.

De VEB stapt naar de rechter om de kwestie rond LaSalle, zo liet De Vries na afloop weten. Daarmee wil de VEB de plotselinge verkoop van LaSalle blokkeren.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering kon niet worden gestemd over het bod van Barclays op ABN Amro. Een vergadering hierover vindt pas later dit jaar plaats.