DEN HAAG - De ambtenarenbonden en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben donderdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de rijksambtenaren.

De cao heeft een looptijd van vier jaar en in die tijd gaan de ambtenaren er in inkomen in totaal 13,2 procent op vooruit. Over drie jaar wordt bekeken of de lonen naar boven toe moeten worden bijgesteld.

De bonden leggen het akkoord de komende weken voor aan hun leden.

Salaris

Met ingang van januari 2007 krijgen de rijksambtenaren er volgens het akkoord 3,7 procent salaris bij. In 2008 gaan de lonen met 2,7 procent omhoog. In 2009 en 2010 volgen loonsverhogingen van 3,4 procent.

De eindejaarsuitkering stijgt in vier jaar tijd van 1,6 procent naar een volledige dertiende maand (8,3 procent).

Loongebouw

In april 2010 bekijken de partijen of de situatie op de arbeidsmarkt en de loonontwikkeling in de marktsector het nodig maken een nieuw loongebouw in te voeren waardoor de lonen met minstens 2 procent stijgen.

,,Er zijn al verkenningen geweest voor een nieuw loongebouw'', aldus Abvakabo-onderhandelaar Jan Willem Dieten. Die leiden tot een loonstijging van minstens 2 procent.

Stijgen

,,Als in 2010 blijkt dat de lonen in de marktsector enorm stijgen, dan kan dat loongebouw worden ingevoerd.''

Ook zijn er afspraken gemaakt over de reorganisatie bij de overheid. Uitgangspunt daarbij is dat er geen ontslagen vallen. Voor ambtenaren van wie de functie verdwijnt, wordt naar ander werk gezocht.

Kritiek

Het akkoord wijkt af van de uitkomst van "informele verkenningen" die de bonden twee weken geleden voorlegden aan hun kaderleden en waarop grote kritiek kwam.

De bonden denken aan belangrijke punten van kritiek te zijn tegemoetgekomen. De rijksambtenaren krijgen nu sneller -binnen vier jaar- een volledige dertiende maand en de eerste salarisverhoging gaat in per januari 2007 en niet pas in april.

Verder blijven nu de seniorendagen onaangetast.

Looptijd

Kritiek was er ook op de lange looptijd van ruim drie jaar in het eerste voorstel. Die wordt nu wel jaar langer, maar over drie jaar wordt wel bekeken of de lonen naar boven moeten worden bijgesteld.