DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken gaat onderzoeken of hij oudere WAO'ers kan verleiden om te gaan werken door ze de garantie te geven dat ze vier jaar lang kunnen terugvallen op hun uitkering. Dat heeft hij woensdag toegezegd tijdens een WAO-debat in de Tweede Kamer op voorstel van PvdA'er Ton Heerts.

In de proefperiode van vier jaar zouden inkomsten maar deels met de uitkering verrekend moeten worden. Donner zei dat het gaat om een "vrij fundamentele wijziging van de WAO", maar dat hij gaarne bereid is om mee te denken. "Het is een gedachte die de moeite waard is om te onderzoeken", stelde hij.

Heerts vindt dat oudere WAO'ers (inmiddels 47 jaar en ouder) die door het kabinet zijn vrijgesteld van herkeuringen volgens nieuwe, strengere criteria, te weinig hulp krijgen bij het vinden van een baan. Het gaat volgens hem om een groep van ongeveer 450.000 personen.

Herkeurd

De PvdA'er wil dat de WAO'ers die gaan werken, pas na vier jaar worden herkeurd. Tevens moet de bijverdienregeling worden aangepast, zodat de werkenden van elke euro salaris minimaal 30 cent mogen houden. Nu kan uitkeringsinstituut UWV ook aan WAO'ers een proefperiode toekennen als ze een baan accepteren, maar dan worden de inkomsten verrekend met de uitkering.

Verder zegde Donner toe dat de gevolgen worden bekeken voor circa 29.000 oudere WAO'ers die zijn herkeurd volgens nieuwe strengere normen. CDA, PvdA en ChristenUnie willen dat deze groep wordt betrokken in het kabinetsplan om negatieve effecten van aangescherpte herkeuringen sinds 1 juli 2004 ongedaan te maken voor arbeidsongeschikten die op deze datum 45 jaar of ouder waren.

Stopgezet

Sindsdien zijn ongeveer 44.000 oudere WAO'ers herkeurd volgens strengere normen. Daardoor is bij 15.000 van hen de uitkering stopgezet of verlaagd. Het plan was aanvankelijk dat het UWV alleen bij hen gaat kijken of dat niet gebeurd zou zijn onder het oude regime.

Maar volgens de regeringspartijen zou een deel van de 29.000 herkeurde WAO'ers, waarvoor de situatie gelijk bleef, ook een hogere uitkering hebben gekregen volgens de oude criteria.