DEN HAAG - De boete voor kredietverstrekkers die zich schuldig maken aan misleidende reclame gaat fors omhoog. Nu is die boete maximaal 30.000 euro. Als het aan minister Wouter Bos (Financiën) ligt, wordt dat zo snel mogelijk een half miljoen.

Hij zei dat woensdag tijdens een overleg in de Tweede Kamer over het toenemende aantal mensen dat te kampen heeft met problematische schulden.

Irritatie

In het parlement is al langer grote irritatie over reclames op tv en radio waarin de consument voorgespiegeld wordt dat het heel eenvoudig is leningen af te sluiten of andere financiële producten te kopen. Een Kamermeerderheid sprak zich eerder uit voor een verbod op dat soort tv-reclame.

Bos zei niets te willen uitsluiten. Eerst wil hij een evaluatie naar de situatie op de kredietmarkt afwachten. De minister kondigde ook aan dat onderzocht wordt of er een verbod kan komen op het uitlokken van impulsaankopen.

Dubben

Nu komt het volgens Financiën nog te vaak voor dat mensen dagen of weken dubben over de aankoop van een auto of keuken en dan binnen een half uurtje instemmen met de financiering. Er wordt nu gekeken of het juridisch mogelijk is dit soort impulsaankopen te voorkomen.

Bos zei de zorgen van de Kamer over het toenemende aantal mensen met schulden te delen. De Kamer vindt het dan ook te lang duren voordat er een centrale registratie komt van schulden.

2009

Het initiatief van enkele maatschappelijke organisaties zal pas op zijn vroegst begin 2009 tot resultaat leiden. De initiatiefnemers worstelden de afgelopen tijd met de privacybescherming en de juiste manier van identificatie van personen met schulden.

Bos gaf aan zijn best te zullen doen om tempo te maken. Ook bekijkt hij of het zinvol is de termijn dat mensen rood kunnen staan voordat ze geregistreerd worden, te bekorten van drie maanden naar een maand. Vooral CDA en PvdA drongen daar op aan, maar Bos waarschuwde wel dat dat een enorme hoeveelheid extra werk zou opleveren.