VOORBURG - Vorig jaar hebben het Rijk, werkgevers en uitkerende instanties 845 miljoen euro aan toeslagen voor kinderopvang uitgekeerd. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft bekendgemaakt.

Het Rijk heeft met 615 miljoen euro het meeste geld betaald. De werkgevers waren goed voor 219 miljoen. De overige 9 miljoen kwam van de rekening van het UWV of de sociale dienst.

Bijdrage

De 234.000 ontvangers van de tegemoetkoming kinderopvang hebben gezamenlijk een eigen bijdrage van 619 miljoen euro betaald. Dat betekent dat gezinnen 42 procent van de kosten van de kinderopvang op zich nemen en dat 58 procent wordt gecompenseerd.

Tweeoudergezinnen ontvingen gemiddeld 3400 euro vergoeding. Bij eenoudergezinnen was dit gemiddeld hoger (5000 euro), omdat hun gemiddelde inkomen fors lager ligt. Zij werden voor bijna 90 procent gecompenseerd.

Dagopvang

Het meeste geld (1 miljard euro) waren de ouders kwijt aan de dagopvang. De kosten voor buitenschoolse opvang en de opvang in gastoudergezinnen bedroegen bijna 400 miljoen euro.