DEN HAAG - Alle foute (her)keuringen van arbeidsongeschikten worden opnieuw bekeken door uitkeringsinstituut UWV. Het gaat om circa 30.000 dossiers van WAO'ers en 7000 mensen in de nieuwe, strengere WIA.

Dat heeft minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) dinsdag toegezegd aan de Tweede Kamer. Eerder wilde de bewindsman alleen de dossiers nogmaals bezien van arbeidsongeschikten die tegen hun beoordeling in beroep waren gegaan.

Uitkering

De Centrale Raad van Beroep oordeelde begin maart dat het UWV bij het bepalen van arbeidsongeschiktheid niet mag uitgaan van een standaardwerkweek van maximaal 38 uur, zoals sinds 2004 praktijk is. Hierdoor hebben mensen met gemiddeld een langere werkweek sneller recht op een (hogere) uitkering.

Gevolgen

Een Kamermeerderheid van CDA, PvdA, SP en GroenLinks eiste eerder deze maand dat Donner alle foute beoordelingen opnieuw bekijken. De minister wees toen nog op grote juridische gevolgen door deze uitleg van de uitspraak. Bovendien was volgens hem een groot deel niet tegen de keuring beroep gegaan, omdat blijkbaar de (inkomens)schade niet groot genoeg was.

Gedupeerd

Donner schat in dat 30 tot 50 procent van de 37.000 beoordeelden gedupeerd zijn. Het UWV gaat nu de fout bij mensen die tegen hun beoordeling een bezwaar of beroep hebben lopen, met terugwerkende kracht te corrigeren.

De groep die geen protest heeft aangetekend tegen de beoordeling, wordt actief benaderd door het uitkeringsinstituut.

Als blijkt dat zij recht hebben op een hogere uitkering of dat deze ten onrechte is beëindigd, wordt dit hersteld vanaf het moment dat de Centrale Raad van Beroep de keuringen als niet rechtsgeldig heeft bestempeld.

Aandoening

De arbeidsongeschiktheid wordt bepaald aan de hand van het verschil tussen wat een werknemer 'normaal' aan inkomsten had en wat hij met zijn aandoening nog kan verdienen. Maar sinds het in 2004 ingevoerde Schattingsbesluit geldt een werkweek van maximaal 38 uur als maatstaf bij het bepalen van de uitkering.

Rechtsgeldig

Dat besluit is volgens Centrale Raad van Beroep niet rechtsgeldig, omdat de WAO (en de WIA) volgens de wet een verzekering is tegen inkomstenverlies door ziekte en daarbij tellen alle gewerkte uren mee. Volgens Donner is de maatstaf van een 38-urige werkweek door de uitspraak van het hoogste rechtscollege in de sociale zekerheid vervallen.