AMSTERDAM - Wie zelf bepaalt wanneer hij begint en ophoudt met werken, wordt daar niet vrolijker van. Het resultaat van een flexibele baan is vooral dat mensen langer werken dan ze eigenlijk willen.

Dat concludeert socioloog Patricia van Echtelt in een onderzoek waarop zij volgende week donderdag promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De moderne werkgever biedt zijn personeel een flexibele baan, waarin zij hun eigen tijd kunnen indelen en werk- en zorgtaken kunnen verdelen. Daardoor hebben zij meer plezier in hun werk. Althans, dat is volgens Van Echtelt de bedoeling. In de praktijk werkt het volgens haar anders. "Het resultaat is vooral dat veel mensen meer werken dan ze eigenlijk willen. En al dat overwerk schaadt het welbevinden van de werknemers."

Overuren

Een bedrijf kan wel flexibel omgaan met werktijden, de hoeveelheid werk blijft gewoon hetzelfde. Doordat de werknemers steeds meer worden afgerekend op resultaat, willen zij hun werk graag goed doen en zijn ze sneller geneigd onbetaald overuren te maken, concludeert de socioloog.

Uit het onderzoek blijkt dat niet het plezier in het werk, maar eerder de werkdruk de oorzaak is van het overwerk. Dit komt volgens Van Echtelt door wat zij 'de tirannie van de kleine beslissingen' noemt. "Elke dag neem je de beslissing nog even iets af te maken na werktijd, maar al die kleine beslissingen bij elkaar opgeteld leveren een resultaat op waarvoor je eigenlijk helemaal niet had willen kiezen."