AMSTERDAM - De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar gemiddeld met 22,53 euro. Deze lasten bestaan uit de onroerendezaakbelasting, rioolrecht en afvalstoffenheffing. In Terneuzen zijn de lasten het laagst en in Blaricum zijn ze het hoogst.

Dat staat in de dinsdag uitgegeven 'Atlas van de lokale lasten 2007' van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

In Terneuzen betaalt een huishouden met meer dan één persoon gemiddeld 437 euro. In Blaricum is dat 1089 euro. Het landelijke gemiddelde is 613 euro.

Leiden

De woonlasten daalden het sterkst in Hunsel, dat opging in de gemeente Leudal: van 711 naar 584 euro. In Leiden stegen de woonlasten het sterkst: van 436 naar 603 euro. Dat zou deels komen doordat daar de afvalstoffenheffing is ingevoerd.

In januari gaf de RUG al een belastingoverzicht uit waarin alleen de grotere gemeenten waren opgenomen. Van die gemeenten heeft Heerlen met 709 euro de hoogste lasten en Tilburg met 483 euro de laagste.