DEN HAAG- CDA en PvdA wijzen het FNV-voorstel om de lonen vier jaar lang met gemiddeld 2,5 procent per jaar te laten stijgen af. De twee partijen, die momenteel samen een nieuw kabinet proberen te vormen, willen dat de lonen met niet meer dan het inflatieniveau stijgen. Dat is volgens hen noodzakelijk om de kwakkelende Nederlandse economie te stimuleren.

PvdA-leider Bos zei maandag het voorstel van de FNV te kunnen begrijpen als dit de onderhandelingsinzet is. "Niet als dit de uitkomst is. Tweeëneenhalf procent is niet wat ik onder loonmatiging versta." CDA-leider Balkenende vindt het loonvoorstel van de FNV ,,aan de te riante kant''. Gezien de huidige economische situatie is volgens Balkenende ,,verstandig beleid'' nodig en daarin past volgens hem een verdere loonmatiging dan de vakbond voorstelt.

Weinig reactie FNV

De FNV wil maandag niet reageren op de kritiek van CDA en PvdA. De vakcentrale stuurt later een brief aan de informateur over dit onderwerp. Een woordvoerder benadrukt dat de vakcentrale niet voor alle vier komende jaren 2,5 procent loonstijging gaat vragen, maar elk jaar apart een looneis zal vaststellen. De FNV vindt wel dat de loonraming van het Centraal Planbureau (2,5 procent per jaar in de periode 2003 - 2007) de basis moet vormen voor de komende begroting voor 2004. Als het kabinet dan vasthoudt aan 1,5 procent voor ambtenaren en uitkeringsgerechtigden, ontstaat volgens FNV verschil met andere werknemers. De vakcentrale vindt dat onrechtvaardig. Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil zich eveneens niet toeleggen op een vast percentage voor de komende vier jaar. De werkgevers hebben vorige week al bepleit dat de loonstijging niet hoger mag zijn dan de inflatie, wat dat percentage de komende jaren ook is. Volgens VNO-NCW is dit gunstig voor de werkgelegenheid.