VOORBURG - Het jaar 2006 kende veel stakingen, toch was het verlies aan werktijd betrekkelijk klein. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek maandag dat door 31 stakingen 16.000 werkdagen verloren gingen.

Bij de acties in 2006 waren in totaal 11.000 werknemers betrokken. Het aantal stakingen is sinds 1989 niet meer zo hoog geweest.

Het aantal verloren arbeidsdagen wisselt sterk per jaar. In 2000 legden in totaal 9000 mensen het werk neer. In 2002 staakten 245.000 werknemers, het overgrote deel van de verloren arbeidsdagen werd veroorzaakt door een staking in de bouw.