DEN HAAG - Illegale arbeid en zwart werk in de horeca worden in vier regio's op de korrel genomen. Met zogenoemde Horeca Interventieteams trekken de Arbeidsinspectie, Belastingdienst, uitkeringsinstantie UWV, vreemdelingenpolitie en gemeenten de komende maanden er samen op uit in Gelderland, Zuid-Limburg, de drie noordelijke provincies en in het noorden van Noord-Holland.

Dat heeft de Arbeidsinspectie maandag aangekondigd. Vooral snackbars, shoarmazaken en eetgelegenheden met een buitenlandse keuken kunnen een bezoek verwachten.

Belastingen

Bij controles van de interventieteams vorig jaar in andere regio's bleek circa een kwart van de bezochte bedrijven illegale vreemdelingen aan het werk te hebben. Ook werden vaak te weinig sociale premies en belastingen afgedragen.

De controles van de samenwerkende instanties vinden gericht plaats en worden vaak afgelegd na vooronderzoek en tips die zijn binnengekomen. Bij vermoedens van complexe, grootschalige fraude wordt ook de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) ingeschakeld.

Identificeren

Bij de controle op zwart werk, vergunningen, illegale arbeid en huisvesting is het belangrijk dat personeel zich kan identificeren.

Werknemers die niet voldoen aan de identificatieplicht kunnen meteen een boete krijgen. Ook werkgevers die frauderen, krijgen een boete en moeten de onterecht niet afgedragen premies en belastingen alsnog betalen.