BERLIJN - De EU-landen zijn het sterk oneens of een ander btw-systeem wenselijk en mogelijk is. Dat heeft minister Wouter Bos (Financiën) zaterdag gezegd bij de eerste EU-vergadering in Berlijn.

Het idee van de Europese Commissie is om de wijdverbreide btw-fraude te bestrijden door EU-landen toe te staan alleen de eindgebruiker btw te laten betalen. Nu moet iedere tussenleverancier btw afdragen en verrekenen. Daarbij vindt jaarlijks voor 200 tot 250 miljard euro aan fraude plaats, zo schat de Europese Commissie.

Sommige landen betwijfelen of het andere systeem wel voordelig en mogelijk is. "Nederland is niet overtuigd dat het andere systeem beter is om fraude te bestrijden, maar we zijn bereid tot experimenten in enkele landen voor enige tijd", zei minister Bos.

PRoef

Duitsland en Oostenrijk hebben zich al gemeld voor een proef, waarvoor nog wel EU-toestemming nodig is. De Duitse minister Peer Steinbrück benadrukte dat het systeem met eindgebruiker-btw helemaal niet zo bijzonder is. Groot-Brittannië en enkele andere landen passen het al toe op bepaalde sectoren.

De ministers spraken af dat nader onderzoek nodig is. Dat onderzoek zal dit jaar nog niet afgerond zijn, meldde Europees Commissaris Laszlo Kovacs (Belastingen) zaterdag. Hij wil later spreken over eventuele alternatieve systemen om de btw-fraude te bestrijden, zoals hechtere samenwerking tussen EU-landen.

Misbruik

Bij de btw-fraude maken oplichters misbruik van de regel dat er geen btw wordt geheven over goederen die tussen twee EU-landen worden verhandeld. Ze halen de spullen belastingvrij uit het ene land en verkopen ze door met btw. Die btw storten ze niet door naar de belastingdienst, maar houden ze zelf.

Bij btw-carrousels voeren handelaren alleen op papier producten uit naar het buitenland om daar de btw terug te vorderen, terwijl er nooit sprake is geweest van echte uitvoer van goederen.