DEN HAAG - Elk gezin met kinderen krijgt volgend jaar een kindgebonden budget waarvan de hoogte samenhangt met het inkomen.

De grootte van het gezin doet er nog niet toe. Pas in 2009 wordt dit budget per kind uitgekeerd. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten op voorstel van minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin.

Voorstel

Het vorige kabinet had al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend waarin staat dat er volgend jaar een inkomensafhankelijke kindertoeslag komt. Deze vervangt de kinderkorting die via de belasting wordt gegeven, omdat veel ouders zo weinig verdienen dat ze niet voor deze belastingaftrek in aanmerking komen.

In het regeerakkoord was al vastgelegd dat deze kindertoeslag op zou gaan in een inkomensafhankelijk kindergebonden budget. Het kabinet heeft er nu voor gekozen dit budget in 2008 nog niet per kind maar per gezin uit te keren om eerst het probleem op te lossen dat niet elk gezin kan profiteren van de huidige kinderkorting.