DEN HAAG - Amerikaanse investeerders zijn zeer tevreden over het financiële beleid in Nederland. Onder leiding van minister Zalm (Financiën) gelden hier volgens de Amerikanen strakke begrotingsafspraken die lagere collectieve lasten en een stabiel fiscaal klimaat mogelijk maken.

Om Zalm voor die financiële discipline, in Nederland bekend als de Zalmnorm, te eren, ontvangt de minister maandagmiddag de AmCham Investment Award van de Amerikaanse Kamer van Koophandel.

De prijs is ingesteld in 1999 om personen te bedanken die een grote bijdrage hebben geleverd aan een gunstig investeringsklimaat in Nederland.

Volgens de Amerikaanse Kamer van Koophandel heeft minister Zalm dat met zijn in 1994 ingestelde begrotingsregels gedaan. Die regels schrijven onder meer een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven en een behoedzaam en trendmatig groeiscenario voor.