DEN HAAG - Een 'veiligheidsklep' moet voorkomen dat TNT Post de postzegel voor een gewone brief te duur maakt. Met die toezegging nam staatssecretaris Frank Heemskerk in de Tweede Kamer de laatste horde op weg naar een vrije postmarkt, volgend jaar.

CDA en PvdA stelden aanvankelijk voor de tarieven voor de gewone brieven te beteugelen door de kosten daarvan nauwkeurig te berekenen en daar een opslag op te zetten, die TNT Post verzekert van een redelijk rendement. Dat wees Heemskerk van de hand.

Als compromis komt er een systeem waarin in een "basisjaar" de kosten en opbrengsten van TNT Post in kaart worden gebracht. Aan de hand daarvan wordt dan een redelijke prijs bepaald, die vervolgens geldt voor een reeks van jaren. In die jaren mag de prijs hooguit stijgen met de inflatie.

44 cent

Voorlopig lijkt de postzegel voor de gewone brief niet duurder te worden. Voor Heemskerk is het vertrekpunt de huidige prijs van de postzegel van 44 cent. TNT Post heeft al kenbaar gemaakt die prijs te willen handhaven tot 2010.

Door de postwet verliest TNT Post het monopolie op het bezorgen van gewone brieven, met een gewicht tot vijftig gram. Dat moet leiden tot meer concurrentie en daarmee tot scherpere prijzen.

Voordeel

Dat voordeel lijkt vooral te gaan naar grote ondernemingen en instanties die grote hoeveelheden post versturen. CDA en PvdA wilden met hun amendement voorkomen, dat TNT Post scherpere prijzen voor grote klanten compenseert met hogere prijzen voor de consument.

Heemskerk bleef donderdag weigeren om in de postwet goede arbeidsvoorwaarden voor de bezorgers te waarborgen, zoals voorgesteld door Ferd Crone (PvdA). Wel zegde Heemskerk toe dat in het najaar wordt bezien of onderhandelingen tussen vakbonden en postbedrijven leiden tot verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden.

Daarover zal hij rapporteren en aan de hand daarvan bezien of hij samen met het ministerie van Sociale Zaken met maatregelen dient te komen, die dan niet alleen gelden voor de postbedrijven.