DEN HAAG - De OV-chipkaart wordt mogelijk later ingevoerd. Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa (Verkeer) zei donderdag tijdens een debat met de Tweede Kamer dat ze er alles aan doet om de afgesproken invoeringsdatum, 1 januari 2009, te halen.

Tegelijkertijd kon ze de mogelijkheid van uitstel tot bijvoorbeeld de zomer van 2009 niet uitsluiten. "Kwaliteit gaat voor snelheid", aldus Huizinga-Heringa.

Diverse Kamerleden hadden vraagtekens gezet bij de haalbaarheid van de datum waarop de strippenkaart komt te vervallen en definitief plaats maakt voor het nieuwe vervoersbewijs. De OV-chipkaart en de onderliggende systemen zijn op dit moment nog volop in ontwikkeling.

Ambitieus

Huizinga sprak van "een hele ambitieuze planning". Ze wees erop dat in mei en juni duidelijkheid ontstaat over de voortgang van het project. Dan presenteren de vervoerders en de provincies hun plannen met de OV-chipkaart.

De staatssecretaris kondigde aan dat ze, waar ze dat nodig acht, druk zal uitoefenen op de betrokken partijen. De Kamer is tevreden over die toezegging.

Eisen

De partijen willen het liefst dat 1 januari 2009 wordt gehaald, maar vinden het net als Huizinga vooral belangrijk dat de invoering goed verloopt en dat aan alle vooraf gestelde eisen wordt voldaan. De volksvertegenwoordigers vrezen dat het publiek de OV-chipkaart niet pruimt als die overhaast en met mankementen wordt ingevoerd.

"Beter een goed geaccepteerde kaart in juli 2009, dan een slecht geaccepteerde in januari 2009", stelde CDA-Kamerlid Jan Mastwijk.

Een grote meerderheid in de Kamer is voor het invoeren van de OV-chipkaart. De fractiespecialisten voorzien wel de nodige problemen in de aanloopperiode. Maar Huizinga denkt dat het mogelijk is de kaart begin 2009 zonder grote problemen definitief in te voeren.