DEN HAAG - CDA-leider Jan Peter Balkenende heeft in de kabinetsformatie met PvdA en ChristenUnie voorgesteld om de AOW-leeftijd te verhogen. Dat schrijft Sytze Faber in zijn boek 'De wet van de koestal', dat donderdag is verschenen.

Faber was tijdens de formatie als toehoorder aanwezig bij vergaderingen van het formatieteam en de fractie van de ChristenUnie.

Faber, oud-Tweede Kamerlid voor de ARP en oud-burgemeester van Hoogeveen, noteert op 23 januari: "Balkenende tamboereerde gisteravond op de noodzaak de AOW-leeftijd te verhogen. Dat ligt buitengewoon gevoelig. In de drie verkiezingsprogramma's staat er geen letter over. Het is uitgesloten dat hij op dit punt zijn zin krijgt."

Tactiek

Een CDA-bron bevestigt dat Balkenende een hogere AOW-leeftijd heeft geopperd in de formatie, maar hij zou dat alleen hebben gedaan uit onderhandelingstactiek.

De PvdA en de ChristenUnie waren voorstander van een vorm van 'fiscalisering' van de AOW. Rijkere 65-plussers zouden daardoor gaan meebetalen aan de oudedagsvoorziening. Gepensioneerden betalen nu nog geen AOW-premie.

Klos

Het CDA was mordicus tegen een dergelijke AOW-maatregel. In de verkiezingscampagne vielen de christendemocraten de PvdA er fel op aan ("Met Bos bent u de klos").

Afwegen

Volgens de CDA-bron is het "logisch" dat in onderhandelingen waarin over fiscalisering van de AOW wordt gesproken ook andere varianten op tafel komen om de oudedagsvoorziening betaalbaar te houden. "Dan kun je dingen tegen elkaar afwegen." Balkenende wist dat een verhoging van de AOW-leeftijd voor PvdA en ChristenUnie onbespreekbaar was.

Uiteindelijk besloten de drie partijen tijdens de kabinetsformatie toch om 65-plussers te laten meebetalen aan de AOW. Dat geldt echter alleen voor ouderen die eerder stoppen met werken. De maatregel gaat in 2011 in.