DEN BOSCH - Essent-topman Michiel Boersma gaat er van uit dat de fusie met Nuon een "happy end" krijgt, ondanks de recente politieke druk om de energiebedrijven op te splitsen.

"Maar als de aandeelhouders eerst willen splitsen, dan komt die fusie er nooit meer", zei hij woensdag op de aandeelhoudersvergadering. De bestuursvoorzitter van Essent verwacht dat de publieke grootaandeelhouders dan hun aandeel in het afgesplitste commerciële bedrijf verkopen en het netwerkdeel behouden.

Allianties

Enkele aandeelhouders van Essent, waaronder de provincie Noord-Brabant, tonen zich huiverig voor de splitsing. De Brabantse gedeputeerde Onno Hoes benadrukt dat Essent zich voorlopig niet aan buitenlandse allianties moet wagen.

"De belangen van de Essent-afnemers moet voorop staan. Daar waar deze bedreigd worden door buitenlandse activiteiten die niet wij, maar anderen vooropstellen, moeten we dat voorkomen." Daarmee doelt hij op enkele Nuon-aandeelhouders.

Noord-Brabant, goed voor een belang van 31 procent in Essent, wil dat het integrale energiebedrijf gehandhaafd blijft. "Dat is de beste zekerheid voor een duurzame en betaalbare energielevering", zei Hoes.

Gevaar

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken beloofde de Tweede Kamer begin april opeens dat ze snel met een besluit over de splitsing zal komen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar nog voor een splitsing van de energiebedrijven maar de Eerste Kamer besloot vervolgens anders. De energiebedrijven zouden alleen gedwongen worden tot opsplitsing als ze het netwerkbedrijf in gevaar brengen.

Dat gevaar zou kunnen ontstaan door buitenlandse activiteiten en door internationale allianties.