DEN HAAG - De Tweede Kamer legt zich erbij neer dat op zijn vroegst volgend jaar pas de verhoging van de eigen bijdrage van ontvangers van huurtoeslag geschrapt kan worden.

Eerder dwong de Kamer minister Ella Vogelaar van Wonen de verhoging van 1,05 euro per maand dit jaar al achterwege te laten, maar zij zegt de benodigde 13 miljoen euro niet te hebben.

Terugwerkende kracht

Wel bood Vogelaar aan te proberen bij de lopende besprekingen over de voorjaarsnota geld vrij te krijgen om in 2008 de verhoging ongedaan te kunnen maken. Dan zou met terugwerkende kracht de te weinig ontvangen huurtoeslag van dit jaar terugontvangen kunnen worden.

Een Kamermeerderheid nam woensdag genoegen met deze oplossing.

'Vrouwtjesputter'

De oppositie vroeg zich woensdag in een spoeddebat af hoe zeker het is dat Vogelaar in het kabinet de 13 miljoen euro binnensleept.

Vogelaar zegde een "inspanningsverplichting" toe. Ze vroeg de Kamerleden haar de ruimte te geven dat op haar eigen manier in te vullen. Wel benadrukte ze dat ze zich als een "vrouwtjesputter" in de traditie van PvdA'er Jan Schaefer zou opstellen. Schaefer staat bekend als de laatste 'man van het volk' die namens de PvdA in het kabinet zat.

Oud regeerakkoord

De bezuinigingen op de huurtoeslag dateren nog uit het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende II. Daarin is afgesproken dat de uitgaven voor huurtoeslag structureel met 210 miljoen euro worden verlaagd. Daarop is besloten de eigen bijdrage van huurders jaarlijks stapsgewijs te verhogen. De eigen bijdrage gaat daarom per 1 juli dit jaar omhoog van 17,05 euro naar 18,10 euro per maand. Vogelaar wil de verhoging dus per 1 januari 2008 met terugwerkende kracht schrappen. Huurders zouden dan het te veel betaalde bedrag over de tweede helft van 2007 terug moeten krijgen.