HAARLEM - Burgemeester Tineke Netelenbos van Haarlemmermeer maakt zich zorgen over de rampenbestrijding op Schiphol vanaf 2008. Zij schreef dit enkele weken geleden in een brief aan commissaris van de koningin Harry Borghouts. Haarlemmermeer wil het schrijven niet openbaar maken.

Dinsdag zei een voorlichter dat "de brief zijn werking heeft gehad" en dat er hard wordt gewerkt aan verbetering van de Hulpverleningsdienst Kennemerland (HDK), waaronder de rampenbestrijding van Schiphol gaat vallen.

Maatregelen

Netelenbos pleitte er in haar brief voor om snel maatregelen te nemen om te komen tot een adequate hulpverlening op Schiphol na 2008. "De nieuwe commandant van de HDK pakt dit goed op", aldus haar voorlichter. Woensdag bespreekt de hulpverleningsdienst een plan van aanpak, dat daarna naar de betrokken gemeenten gaat. "Na de zomer wordt meer bekend over de hulpverlening op Schiphol", aldus de woordvoerder van Haarlemmermeer. Volgens hem heeft de gemeente er vertrouwen in dat het goed komt.

Haarlemmermeer is nu nog afhankelijk van Amsterdam voor de brandweer en de ambulancedienst op de luchthaven. Het vorige kabinet besloot dat deze taken onder de veiligheidsregio Kennemerland gaan vallen. Wat betreft politie en justitie valt Haarlemmermeer al onder Kennemerland, vanaf 2008 gaat dit dus ook voor de andere diensten gelden.