DEN HAAG - Particulieren krijgen met ingang van volgend jaar een aangifteformulier van de Belastingdienst, waarop het loon en de WOZ-waarde van de woning al zijn ingevuld. Het gaat om een begin van de zogeheten vooraangifte.

De Belastingdienst wil dit systematisch uitbreiden met andere gegevens over de belastingplichtige, die al bij de overheid bekend zijn. Een volledig "vooringevuld" formulier wordt echter niet voorzien voor 2012.

Dit staat in het nieuwste bedrijfsplan van de Belastingdienst.

Ondernemers

Ondernemers hebben het minder gemakkelijk. Bij hen blijft de Belastingdienst afhankelijk van gegevens die ze zelf aanleveren voor het bepalen van winst uit onderneming.

Het is overigens zaak dat particulieren nauwkeurig controleren of de door de Belastingdienst ingevulde gegevens juist zijn, want ze blijven zelf verantwoordelijk voor de aangifte.