WASHINGTON - Minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) is erg bezorgd over de reputatie van de Wereldbank. Directe aanleiding is de controverse rond de president van de bank, de Amerikaan Paul Wolfowitz. Deze raakte in opspraak doordat hij zijn vriendin, die ook bij de bank werkte, had bevoordeeld.

Wolfowitz lijkt vooralsnog niet van plan om zijn functie op geven. Koenders woonde zondag in Washington de Voorjaarsvergadering bij van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Daar nam hij samen met zijn Duitse collega Heidemarie Wieczorek-Zeul het initiatief om de zaak te bespreken. Formeel stond de kwestie rond Wolfowitz niet op de agenda, maar tijdens de lunch is er over gesproken.

Koenders zei dat de zaak-Wolfowitz hem grote zorgen baart omdat de reputatie van de bank op het spel staat. Door het initiatief van hem en zijn Duitse collega is er een stuk tekst toegevoegd aan de slotverklaring van de zogeheten Development Committee, waarin de 185 aangesloten landen van de bank zijn vertegenwoordigd.

Geloofwaardigheid

De tekst stelt dat de bank zijn taken effectief moet kunnen uitvoeren. "De geloofwaardigheid van de bank, evenals de motivatie van het bankpersoneel, moet hoog blijven", aldus de tekst, waarover lang moest worden onderhandeld.

Critici vinden Wolfowitz als bankpresident niet meer geloofwaardig, maar zelf gaf hij zondag aan in functie te willen blijven. Hij wordt onder meer gesteund door de Verenigde Staten, die de grootste aandeelhouder is van de bank en de bankpresident zelf mag aanwijzen.

De zaak rond Wolfowitz wordt momenteel nog verder onderzocht door het bestuur van de bank, die wordt gevormd door de zogeheten bewindvoerders. In de tekst die zondag werd verspreid, spreekt het Developent Committee zijn vertrouwen uit in de voortgang van het onderzoek van het bestuur. "Wij hebben de bewindvoerders gevraagd aan oplossingen te werken en hun onderzoek zo spoedig mogelijk af te maken", aldus de verklaring.

Voorjaarsvergadering

De controverse waarin Wolfowitz betrokken is overschaduwde de voorjaarsvergadering, waarin in grote lijnen het beleid van de bank en het IMF uiteen wordt gezet. Wolfowitz heeft zich in de twee jaar dat hij in functie is sterk gemaakt voor de bestrijding van corruptie in arme landen. De tekst die zondag naar buiten kwam, stelt dat de bank moet voldoen aan de hoogste standaarden van bestuur, "zeker omdat zij terecht ontwikkelingslanden aanspreekt op goed bestuur". Voor Koenders was het de eerste keer dat hij als minister de voorjaarsvergadering bijwoonde.

Bankpresident Paul Wolfowitz bemoeide zich kort na zijn aantreden persoonlijk met het salaris van zijn vriendin, die indertijd werd overgeplaatst naar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, maar wel door de bank werd doorbetaald. Haar salaris was nog hoger dan dat van de minister van Buitenlandse Zaken zelf. Wolfowitz ontkende aanvankelijk dat hij zijn vriendin had bevoordeeld.