HILVERSUM - De arbeidsinspectie heeft in de eerste vier maanden van vorig jaar proces-verbaal opgemaakt tegen twaalf gevangenissen wegens overtreding van de arbeidstijdenwet. In totaal werden dertig penitentiaire inrichtingen gecontroleerd, hetgeen 1526 overtredingen opleverde.

Dit meldde het tv-programma Nova donderdagavond. Bewakers blijken vaak dubbele diensten te draaien of hun vrije dagen niet op te nemen, waardoor ze te lang achtereen werken. Als oorzaak werd opgegeven het hoge ziekteverzuim van rond 12 procent, onderbezetting en toename van het aantal gedetineerden.

"Onevenredige toedeling overwerk"

Het rapport maakt overigens ook melding van een "onevenredige toedeling van overwerk". Volgens een woordvoerster van het ministerie van Justitie zijn vorig jaar maatregelen getroffen om de problemen, die zich vooral voordoen in de Randstad, het hoofd te bieden. Het gaat daarbij om acties om nieuw personeel te werven én om het management aan te zetten tot een betere inroostering van het beschikbare personeel.

De arbeidsinspectie breidde het aantal inspecteurs vorig jaar uit met vijftig naar vierhonderd om beter te controleren, onder meer op plekken waar "structureel overwerk" werd vermoed, waaronder gevangenissen. Vooral in de Bijlmerbajes waren begin vorig jaar grote problemen.

Minister Donner van Justitie maakte juist deze maand bekend dat overeenstemming is bereikt met verschillende gevangenisdirecteuren over het plaatsen van twee mensen in één cel. Driehonderd cellen worden hiervoor geschikt gemaakt.

'Risico's personeel te groot'

Volgens voorzitter J. van Huet van de Vereniging van Gevangenisdirecteuren zijn zes gevangenisdirecteuren onder voorwaarden akkoord gegaan met de proef. Zelf heeft hij als gevangenisdirecteur "niet zijn vinger opgestoken," zei hij in Nova. Van Huet denkt dat de risico's voor het personeel vooral 's nachts te groot zijn. Tweede-Kamerlid Wolfsen van de PvdA kondigde Kamervragen aan.