DEN HAAG - Alle 30.000 'foute' (her)keuringen van arbeidsongeschikten moeten volgens een meerderheid van de Tweede Kamer van CDA, PvdA, SP en GroenLinks opnieuw worden bezien. De partijen dreigden donderdag met een motie als minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) vasthoudt aan zijn plan om alleen de dossiers nogmaals te bekijken van 5000 tot 10.000 gedupeerde WAO'ers die tegen hun beoordeling in beroep zijn gegaan.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde begin maart dat het uitkeringsinstituut UWV bij het bepalen van arbeidsongeschiktheid niet mag uitgaan van een standaardwerkweek van maximaal 38 uur, zoals sinds 2004 praktijk is. Hierdoor hebben mensen met gemiddeld een langere werkweek sneller recht op een (hogere) uitkering.

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt stelde vorige week al dat Donner duizenden mensen "in de stront laat zakken", omdat hij niet alle foute keuringen wil herbezien. Maar de minister zei "geen aanwijzingen van bijzondere nood" te hebben. Volgens hem had het grootste deel een 40-urige werkweek en was voor hen de (inkomens)schade niet groot genoeg om tegen de keuring in beroep te gaan.

CDA

Maar Eddy van Hijum van regeringspartij CDA zegt nu ook dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft voor alle circa 30.000 mensen die mogelijk ten onrechte geen of een te lage uitkering hebben. Volgens hem heeft de overheid van het hoogste rechtscollege in de sociale zekerheid "een forse tik op de vingers gekregen" en is het zaak om de fout te herstellen.

Rechten

Van Hijum sluit niet uit dat veel mensen niet in beroep zijn gegaan, omdat ze hun rechten niet goed kenden. Daarom moet volgens hem de overheid "in ieder geval alle betrokkenen actief benaderen" met de vraag of ze een nieuwe beoordeling willen, zodat ze alsnog zelf de afweging kunnen maken.

Aan de hand van het verschil tussen wat een werknemer 'normaal' aan inkomsten had en wat hij met zijn aandoening nog kan verdienen, wordt de arbeidsongeschiktheid bepaald. Maar in 2004 is door de invoering van het zogeheten Schattingsbesluit bepaald dat een werkweek van maximaal 38 uur als maatstaf geldt bij het vaststellen van een uitkering.

Die aanpassing is volgens de Centrale Raad van Beroep niet rechtsgeldig, omdat de WAO (en de WIA) volgens de wet een verzekering is tegen inkomstenverlies door ziekte en daarbij tellen alle gewerkte uren mee. Donner verwacht volgende week Kamervragen te kunnen beantwoorden over de gevolgen van de uitspraak.