DEN HAAG - Mensen die de premie voor hun zorgverzekering niet betalen, kunnen ook fluiten naar hun zorgtoeslag. Minister Ab Klink (Volksgezondheid) wil "paal en perk stellen" aan uitbetaling van zorgtoeslagen aan wanbetalers, zei hij donderdag in overleg met de Tweede Kamer.

In het regeerakkoord staat al dat zorgtoeslag bij de verzekeraar met de verschuldigde premie kan worden verrekend. De mogelijkheden daarvoor worden verruimd, maar het zou de eigen keus van de verzekerde moeten zijn.

Klink is nu stelliger: "Het kan niet dat als iemand de premie niet betaalt, hij dan toch een zorgtoeslag krijgt."

Verwijten

Klink antwoordde op vragen van Fleur Agema van de Partij voor de Vrijheid in een overleg over de beleidsvoornemens op Volksgezondheid voor de komende vier jaar. De oppositie verweet de minister vooral dat hij nog weinig concreet is (VVD) en de marktwerking in de zorg versterkt doorzet (SP).

Klink erkende dat zijn beleidsbrief waar de Kamer op reageerde vooral agenderend is. Dat ziekenhuizen meer ruimte krijgen voor vrije prijsvorming moet vooral ten goede komen aan een van zijn speerpunten voor de komende periode: verhoging van de kwaliteit.

Hij ziet ook al dat bij de zorg waarvoor de prijzen zijn vrijgegeven de kosten minder snel oplopen.

Verpleeghuis

Staatssecretaris Jet Bussemaker (PvdA) wil bereiken dat er aan het einde van haar termijn geen verpleeghuis is dat nog ondermaatse zorg levert. Onder haar voorganger Clémence Ross (CDA) klonk er voortdurend zware kritiek op slechte verpleeghuiszorg.

In het regeerakkoord staat dat er een bedenktijd komt voor een overtijdbehandeling maar dat die flexibel wordt en niet vijf dagen zoals bij abortus. Bussemaker stelde eerder dat die bedenktijd bij een overtijdbehandeling ook vijf minuten kan zijn.

Donderdag kwam ze daar niet op terug. Ze stelde zelfs dat die bedenktijd in theorie tussen vijf seconden en vijf dagen kan liggen.

Kritiek dat het kabinet adoptie in plaats van abortus, pijnbestrijding en euthanasie aan de kaak wil stellen, wees ze van de hand. Abortus en adoptie ziet ze als gelijkwaardige alternatieven en palliatieve zorg zou alleen maar beter georganiseerd moeten worden.