De Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie spande een kort geding aan tegen de KPN en de Nederlandse Staat

DEN HAAG - KPN heeft zondagavond alsnog nadere details verschaft over de voorwaarden die een bankconsortium stelt aan het telecomconcern om gebruik te maken van een kredietlijn van 2,5 miljard euro.

Dit gebeurde onder dreiging van een kort geding dat de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) had aangespannen tegen KPN en de Nederlandse Staat als grootaandeelhouder.

De stichting wilde via de rechter afdwingen dat KPN en de staat alsnog opening van zaken zouden geven over de voorwaarden van de kredietlijn. De staat was als grootaandeelhouder en als houder van het zogenoemde gouden aandeel hiervan wel op de hoogte.

Volgens SOBI maakten KPN en de staat zich hierdoor schuldig aan discriminatie ten opzichte van andere aandeelhouders - bestaande en potentiële - met het oog op de door KPN beoogde emissie van 5 miljard euro.

SOBI-voorzitter P. Lakeman reageerde met voldoening op het openbaar maken van nadere details. Het geding, dat maandagmiddag zou dienen voor de president van de rechtbank in Den Haag, is nu van de baan.

Uit de nadere informatie blijkt onder meer dat KPN alleen gebruik mag maken van de kredietlijn bij een bepaald schuldniveau. Dat moet na 2002 zijn teruggebracht tot 20 miljard euro. De geldende maxima worden verlaagd in het geval KPN niet-kernactiviteiten verkoopt of nieuwe aandelen op de markt brengt.

Daarnaast worden er eisen gesteld aan de verhouding tussen het zogenoemde Ebitda-niveau (het bedrijfsresultaat voor rente, afschrijvingen en belastingen) en de rentelasten die KPN over zijn schulden moet betalen. Aan het einde van dit jaar moet het Ebitda ,35 groter zijn dan de rentelasten. Op 30 september 2004 moet de verhouding minimaal 4:1 zijn.

Ook aan de omvang van het Ebitda-resultaat worden voorwaarden gesteld. Dit moet aan het einde van dit jaar ongeveer uitkomen op ,1 miljard euro positief en oplopen tot circa 4,4 miljard euro op september 2004.

De kredietfaciliteit beperkt ook het bedrag dat KPN mag betalen voor eventuele acquisities tot 150 miljoen euro in een periode van twaalf maanden die steeds eindigt op 30 september. Voor eventuele fusies moet KPN vooraf toestemming vragen aan de banken. Strenge voorwaarden gelden ook voor eventuele samenvoegingen, afsplitsingen, fusies en reorganisaties van de KPN Groep of belangrijke KPN-deelnemingen.

KPN had tot nu toe steeds volgehouden dat het prospectus voor de emissie alle relevante gegevens bevat, ook over de kredietlijn, die nodig zijn voor beleggers om te beslissen of zij inschrijven. Ook zondagavond bleef het telecomconcern hierbij. Volgens een woordvoerder is desondanks in overleg met alle betrokken partijen toch besloten om nadere gegevens te verstrekken aan alle beleggers om te voorkomen dat "de discussie hierover boven de markt blijft hangen".

KPN benadrukt overigens dat het telecomconcern niet van plan is om ook daadwerkelijk gebruik te maken van de kredietlijn. De opbrengst van de aandelenemissie is voldoende om tot verdere schuldreductie te komen, zei de woordvoerder in dit verband.

SOBI trekt weliswaar het kort geding in, maar handhaaft zijn waarschuwing naar beleggers tegen inschrijving op de nieuwe KPN-aandelen, aldus voorzitter Lakeman.

/ECONOMIESOBI waarschuwt beleggers voor nieuwe emissie KPN