DEN HAAG - Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken denkt dat met ontslag bedreigde postbodes, nu het goed gaat met de economie, een goede kans hebben op een andere baan bij bijvoorbeeld politie, beveiligingsdiensten en busbedrijven.

Hij zei donderdag in de Tweede Kamer dat de overheid daarbij gaat helpen.

TNT Post kondigde vorige week aan 7.000 tot 12.000 arbeidsplaatsen te gaan schrappen, één week voordat de Tweede Kamer de postwet behandelt. Die wet voorziet in meer concurrentie voor TNT Post.

Inspannen

Het spreekt voor zich dat minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Ahmed Aboutaleb zich zullen inspannen om de mensen van wie de arbeidsplaats komt te vervallen elders aan de slag te helpen, aldus Heemskerk.

Dat gebeurt in samenspraak met organisaties als de Sociale Verzekeringsbank, CWI, UWV, gemeenten en de Raad voor Werk en Inkomen. Volgens Heemskerk heeft de gang van zaken bij Nedcar bewezen dat zo'n "pro-actieve" aanpak werkt.

Verlies

Heemskerk vindt dat het "primair" aan TNT Post en de vakbonden is om in overleg te bepalen hoe omgegaan moet worden met het aangekondigde verlies aan arbeidsplaatsen.

De arbeidsvoorwaarden bij TNT Post staan onder druk doordat haar concurrenten Sandd en SelektMail de postbezorgers niet in loondienst hebben, maar in opdracht laten werken.

Voorwaarden

PvdA en SP hebben er grote moeite mee dat mensen in loondienst in feite plaats moeten maken voor mensen met bijbaantjes. Heemskerk zei ervan overtuigd te zijn dat bij Sandd en SelktMail de arbeidsvoorwaarden zullen verbeteren als deze bedrijven sterker komen te staan in de markt.

Contracten

De vakbonden hebben grote moeite met de contracten van SelektMail en Sandd. Volgens Heemskerk staat de vakbeweging niet machteloos. Als een opdrachtnemer na drie maanden vindt dat hij eigenlijk beschouwd moet worden als een werknemer, en dus een dienstverband moet hebben, kan die vragen om een arbeidsovereenkomst.

Als de werkgever die niet wil geven kan de opdrachtnemer naar de rechter stappen. Daar ligt de bewijslast dat géén sprake is van dienstverband bij de werkgever.