AMSTERDAM - De komende jaren moeten vijftienduizend ambtenarenbanen verdwijnen. De grootste klappen zullen vallen bij Rijkswaterstaat, de Raad voor de Kinderbescherming en onder defensiepersoneel.

Dat schrijft de Telegraaf donderdag op basis van vertrouwelijke stukken van het kabinet. De bezuiniging zou 750 miljoen euro moeten opleveren.

Vooral de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Justitie en Sociale Zaken zouden worden getroffen. De drie departementen moeten respectievelijk 86 miljoen, 90 miljoen en 78 miljoen euro inleveren. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zou relatief veel moeten inleveren, omdat daar minder ambtenaren werken dan op andere departementen.

Rijkswaterstaat

Onder het departement is Rijkswaterstaat de grootste uitvoerende dienst. Het departement zou 26 miljoen moeten besparen. Bij de Raad voor de Kinderbescherming zouden meer dan honderd banen moeten verdwijnen en bij het ministerie van Defensie ongeveer negenhonderd banen.

Bij de Belastingdienst, de uitkeringsinstantie UWV, het Openbaar Ministerie, het gevangeniswezen en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst hoeft niet te worden bezuinigd.