DEN HAAG - PvdA, SP en GroenLinks willen in de postwet bepalingen opnemen om te voorkomen dat de arbeidsvoorwaarden van de postbezorgers worden uitgehold, maar voorstellen daartoe kunnen niet rekenen op een meerderheid.

VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en D66 vinden dat de werkgevers en de vakbonden het in onderhandelingen eens moeten zien te worden over de arbeidsvoorwaarden en willen dat niet vastleggen in de postwet.

Opdracht

De concurrenten van TNT Post, Selektmail en Sandd, laten de bezorgers niet werken op basis van een arbeidscontract, maar in opdracht. Dat doet inmiddels ook een dochteronderneming van TNT Post, prijsvechter Netwerk VSP.

Vakbonden demonstreerden voor het debat op het plein voor de Tweede Kamer. Ze zijn erop tegen dat de postbezorgers moeten werken op basis van stukloon in plaats van uurloon. Ook zijn ze bezorgd omdat TNT Post heeft aangekondigd duizenden banen te schrappen en te willen beknibbelen op de arbeidsvoorwaarden.

Voorstel

Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken antwoordt de Tweede Kamer donderdag. Kees Vendrik (GroenLinks) vroeg hem een voorstel van zijn PvdA-partijgenoot Ferd Crone over te nemen. Crone wil werkgevers onder druk zetten om tegemoet te komen aan de vakbonden door in de wet op te nemen dat werken op basis van een arbeidscontract verplicht is.

Dat artikel zou niet in werking hoeven te treden als de werkgevers voldoende bereidheid tonen om toe te werken naar betere arbeidsvoorwaarden.

Monopolie

Het kabinet stelt voor om de postmarkt volgend jaar verder vrij te geven. Dan moet ook het monopolie van TNT Post vervallen op brieven tot vijftig gram. Het gevecht om de markt tussen de bedrijven wordt dan uitgebreid met omvangrijke hoeveelheden post, zoals bankafschriften en dergelijke.

Het is nog steeds niet duidelijk of dit per 1 januari 2008 doorgaat. De Europese Commissie noemt als verplichte datum voor de liberalisering 1 januari 2009.

Concurreren

Het kabinet wil voorkomen dat allerlei buitenlandse ondernemingen hier op de markt komen, zonder dat Nederlandse bedrijven kunnen concurreren met voormalige staatsbedrijven in met name Duitsland en Engeland.

Als die landen hun belemmeringen, vooral in de vorm van bepalingen rond BTW, niet wegnemen wordt de liberalisering uitgesteld. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer steunt die opstelling van het kabinet. De PVV dreigt zelfs tegen het wetsvoorstel te stemmen, als eerlijke concurrentie op Europees niveau niet goed geregeld wordt.

Nadelen

VVD-Tweede Kamerlid Charlie Aptroot vindt daarentegen dat de markt wel per 1 januari 2008 verder moet worden vrijgegeven. Bedrijven en burgers hebben wat hem betreft te lang de nadelen ervaren van het monopolie van TNT Post, dat volgens Aptroot de prijzen onnodig hoog heeft gehouden.

Maandag

Hij denkt bovendien dat de kosten van de postbezorging flink omlaag kunnen door de gewone post niet langer op maandag te bezorgen. Alleen voor dringende zaken, zoals overlijdensberichten, wil hij dan een uitzondering maken.

In het wetsvoorstel staat dat de post "ten minste" vijf dagen per week bezorgd moet worden. Een meerderheid in de Kamer voelt er echter weinig voor om de maandag te schrappen.

Aanscherping

PvdA en CDA komen met een aanscherping van het wetsvoorstel om te voorkomen dat TNT Post ook na 2008 de markt kan blijven domineren. De concurrenten zouden ook toegang moeten hebben tot de "netwerken" van TNT Post, zoals postbussen en dergelijke. De kartelwaakhond NMa moet dan toezien op dit soort spelregels in de vrije markt.

Protest postwet