AMSTERDAM - Het kabinet ziet wel wat in een financieel lik-op-stukbeleid tegen huisjesmelkers. Minister Ella Vogelaar van Wonen kondigde dat woensdag aan op een congres over woonfraude.

De vier grote steden zijn een groot voorstander van (bestuurlijke) boetes om verhuurders aan te pakken die steeds opnieuw in de fout gaan met bouw- en veiligheidsvoorschriften terwijl zij enorme huurwinsten genieten.

Het afromen van die winsten kan volgens Vogelaar een belangrijk instrument zijn om een einde te maken aan de illegale en gevaarlijke praktijken.

Overleg

Volgens de PvdA-bewindsvrouw is er een gezamenlijk "commitment" van de ministeries van Justitie en VROM in die richting. Ze zei dat zij vlak voor Pasen overleg heeft gehad met collega Ernst Hirsch Ballin van Justitie.

De precieze plannen zullen nog met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht worden besproken, maar Vogelaar verwacht daar voor de zomer uit te zijn.

Boete

Het gaat vooral om de vraag "of we de lijn van de bestuurlijke boete of de lijn van de strafrechtelijke benadering moeten kiezen". Effectiviteit en haalbaarheid moeten in die afweging wat de minister betreft centraal staan.

Een integrale bestrijding van woonfraude op alle niveaus noemde zij essentieel "om het tij te keren" in wijken waar de overheid terrein verliest. "Bewoners moeten weer het gevoel krijgen dat de wijk van hen is."